Karın Ağrısı
4 Haziran 2016
Cilt/ Cilt Altı Kitleleri ve Biopsileri ( Yağ Bezeleri ve Kistleri, Nasır, Siğil, Nevüs( Ben) vs..)
4 Haziran 2016

Varis

VARİS NEDİR,NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Varis vücutta belli bir bölgedeki venlerin (toplardamar­ların) düzensiz bir biçimde uzaması, genişlemesi ve kıvrımlar oluşturmasına varis denir. Latince varix (Kıvrım yapmış ven)  kelimesinden türetilmiş­tir.

Vücudumuzdaki arterler (atardamarlar) akciğerdeki temizlenmiş kanı  dokulara iletirlerken, venler dokularda­ki kirli kanı temizlenmek üzere kalbe tekrar geri götürürler. Bacaklara doğru giden temiz kan, yerçekiminin de yardımı ve arterler vasıtası ile kolayca yol alırlarken kirli kanı kalbe götüren venler yerçekimi gücüne karşı çalışırlar.

Yer çekimine karşı kanın geri taşınması işlemi başlıca 3 etke­nin yardımı ile gerçekleşir.

  1. Venlerin elastik duvarlarının direnci,
  2. Tek yön geçişe izin veren minik kapakçıklar,
  3. Alt bacak kaslarının kasılarak pompa etkisi göstermesi.

irsi faktörler başta olmak üzere insanı uzun süre hareketsiz ayakta dur­mak zorunda bırakan çalışma  koşulları­, yaşın ilerlemesine bağlı venlerin elastikiyetinin azalması, hamilelilik (ilk 3 ayında oluşan varisler gebelikten sonraki ilk 3 ay içinde azalırlar ancak tekrarlayan gebelik sonrası varisler ka­lıcı olabilir.), hareket eksikliği ve aşırı kilo almaya bağlı olarak venlerde balonlaşma meydana gelir.Bu durum verilerdeki ka­pakçıkların görevlerini yeterli şekilde yapamaz hale gelmelerine, kalbe gidecek olan kanın bu kapaklardan geriye kaçmasına, elas­tikiyetini kaybeden damarların duvarlarını dışa doğru iterek kıv­rımlı uzun ve geniş bir hal almalarına dolayısı ile ciltte varis gö­rünümüne neden olur. Damar duvarının zayıflaması ve bu böl­gedeki kan basıncının göllenme nedeni ile artmasına bağlı ola­rak gelişen varisler en sık olarak bacaklarda meydana gelir.

Varisler başlıca 3 şekilde gözlenir.

Spider veya telenjiektazik venler; küçük kırmızı veya ma­vi hemen ciltte seyreden örümcek  ağı gibi görünen varislerdir.

Retiküler venler; daha bü­yük genellikle ciltten hafif kabarık  mavi renkli varislerdir.

Büyük geniş kıvrımlar oluştu­ran ana toplardamar varisleri.

Bu oluşan varisler ilgili bacakta ağırlık hissi, ağrı, bazen kramp, kan dolaşımında engellenme, damarların üzerinde yanma, kızarıklık ve kötü görünümden dolayı psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilir. Ergenlik, menapoz ve doğum kontrol hapları hastalığı arttıran hormonal et­kenlerdir.

Varisler hem kadın hem de erkeklerde görünmekle birlikte kadınların 2/3 sinde erkeklerinde 1/3 inde şikâyete neden ol­maktadırlar

.

Varisin tespitinde bir çok şikâyet ve belirti etkili olmakta­dır. Spider varislere büyük ölçüde kadınlarda rastlanmaktadır. Bu tür varisleri bayanlar daha çok kozmetik bir problem ola­rak değerlendirse de bunlar tedavi edilmez ise ağrıya neden olabilmektedir. Şikayetler fazla oturma ve ayakta durma ile ar­tış gösterebilir ve varis bölgelerinde ödem (şişkinlik) oluşa­bilir. Daha ileri safhalarda ise eğer tedavi edilmez ise basit ola­rak gözlenen bu varisler kronik damar yetmezliğine ve dola­şım bozukluklarına ve sonunda da bacak ülserlerine ( yara açılması) yol açabilirler.

VARİSLER SA­DECE BİR KOZMETİK SORUN DEĞİL AYNI ZAMANDA TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR HASTALIKTIR!!!!!!!!!.

VÂRİS TEDAVİSİNDEKİ BAŞLICA YÖNTEMLER ŞUNLARDIR,

1. İLAÇ TEDAVİSİ: Daha ziyade başlangıç safhasındaki varis­lerde semptomatik rahatlama sağlar. Uzun süreli ilaç kullanımını gerektirir ve ilaç kesildiğinde şikayetler tekrar başlar.

2. KOMPRESYON UYGULAMASI ( Kompresyon bandajı, varis çorapları): Diğer tedavilerin uygulanmadığı durumlarda veya geçici bir süre kullanılabilir. Uzun süreli kullanımı rahatsız edici olduğu için genellikle hastalar aralından tercih edilmez.

3.CERRAHİ TEDAVİ : Ameliyatla hastalıklı damarın çıkarılması veya bağlanması yöntemidir.Tedavi ancak hastane şartlarında ve anestezi altında uygulanabilir. Bu durumda hastanın bir hastanede yatması ve yaklaşık 1 aya yakın istirahati gerekir. Bu da hastanın iş gücü kaybı demektir. Ayrıca ameliyattan sonra tekrar varis oluşumu da söz konusudur.

4.SKLEROTERAPİ: Varislere uygun yerden ve uygun konsantrasyonda  sklerozan madde (AETHOXYSKLEROL) enjeksiyonu ile  damarlardaki kan dolaşımının iptal edilmesi yöntemidir. Varislerin durumuna göre tedavi birer hafta ara ile ortalama 2 – 3 seans(nadiren de 7-8 seanstan) oluşur. Seans sonraları tedavi uygulanan bacak en az 72 saat boyunca özel kompresyon bandajları  ile sarılır. Tedavi genellikle ağrısızdır poliklinik şartlarında ve ofislerde uygulanabilir. Bu yöntem ameliyatın taşıdığı riskleri  taşımaz, iş gücü kaybına neden olmaz, hastanede yatmayı gerektektirmez. Ameliyatla düzeltilmesi mümkün olmayan kılcal varislerin ve ameliyat sonrası nükseden varislerin tedavisinde de uygulanabilecek kolay bir yöntemdir.. Bu tedavide çok ince uçlu (29 veya 30 Gauge) numaralı bir iğne ile varis içerisine damar iç yüzeyini tahrip eden bir sklerozan madde enjekte edilmektedir. Tahrip olan varis dolaşım dışı kalarak görünmez hale gelmektedir. Skleroterapi sonrasında hafif morarmalar ve renklenmeler olabilir. Morar­malar 15-20 günde kaybolur. Renklenmeler 1-6 ay sürebilir ve bu bölgede hiçbir yara izi kalmaz Bunun dışındaki komplikasyonlar çok nadirdir (İlaç allerjisi vs.).

SKLEROTERAPİ EĞER UYGUN ŞE­KİLDE VE UZMAN ELLERDE YAPILIRSA RİSKLERİ DÜŞÜK UYGU­LAMASI KOLAY FONKSİYONEL VE ESTETİK SONUÇLARI MÜ­KEMMEL BİR VARİS TEDAVİ YÖNTEMİDİR.

VARİSLERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ??

-Mümkün olan her fırsatta bacaklarınızı yukarı kaldırarak (Kalp seviyesi üzerine) dinlendiriniz. Bunu günde 3 – 4 kez 15 dakika süreyle tekrar ediniz.Bu yöntemi bilhassa işiniz oturarak çalışmayı ve ayakta durmayı gerektiriyorsa uygulayınız.

-Seyehatlerde mümkün olduğu kadar bacaklarınızı kıvır­madan uzatarak oturabileceğiniz yerleri seçiniz. Mola sırasında yürüyüş yapınız.

-Doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda varis çorabı kul­lanabilirsiniz.

-Sigara ve alkol kullanmayınız.

-Ev ile iş yeri arası çok uzak değil ise yürümeyi tercih ediniz.

-Aşın sıcak banyo yapmayınız (Kum banyosu , sıcak çamur banyosu ve sauna)

-Bol bol spor yapınız (özellikle yürüyüş).

-Aşırı kilodan kaçınınız.

semrapolat
semrapolat
Genel Cerrahi Uzmanı 1993 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1993-1997 Karabük ve Çınarcık Sağlık Ocaklarında pratisyen hekim 1997 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında ihtisas 2003 yılında Genel Cerrahi Uzmanı 2003-2015 Üsküdar Özel Yunus Emre Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı 3 Ağustos 2015'ten itibaren özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın