Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi”, www.cerrahsemrapolat.com sitesinin, kullanıcılarına sağladığı bilgi, belge ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İşbu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmiş ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmiş olmakla işbu “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

www.cerrahsemrapolat.com sitesi, siteyi kullananlardan temin ettiği bilgileri her türlü analiz ve değerlendirme yapmak amacıyla kullanabilir. www.cerrahsemrapolat.com bu bilgileri, aynı amaca hizmet eden iş ortakları ile paylaşabilir fakat kullanıcının izni olmaksızın, kullanıcıların e-posta, adres ve diğer kişisel bilgileri, hiçbir surette herhangi bir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.

www.cerrahsemrapolat.com kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmedikçe ve yasal zorunluluklar gerekmediği müddetçe, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz.

www.cerrahsemrapolat.com sitesinde, rızanız olmadığı takdirde, hakkınızda kişiyi tanıtan/tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır. Siteye kişisel bilgilerinizi vermeniz halinde ise www.cerrahsemrapolat.com bu bilgileri, size ulaşmak amacıyla kullanmak üzere saklayacaktır. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri verdiğiniz takdirde, bu bilgilerin bu sitede belirtilen şekilde kullanılmasını onaylamış olmaktasınız.

www.cerrahsemrapolat.com kişisel bilgilerinizi, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda 3. şahıslarla paylaşabilir;

  1. a) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
  2. b) www.cerrahsemrapolat.com sitesi, mülkiyet haklarını korumak amacıyla
  3. c) Üyelik Sözleşmesinde kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde

www.cerrahsemrapolat.com sitesinde kayıtlı kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile değiştirilmez. Bu “Gizlilik Sözleşmesi” metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. www.cerrahsemrapolat.com bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

www.cerrahsemrapolat.com tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. www.cerrahsemrapolat.com, ortamdaki bilgileri korumak için ulusal anlamda her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda ve özellikle uluslararası güvenliği tehdit eden konularda bir garanti verememektedir. Bu hal ve durumlarda doğacak zararlar www.cerrahsemrapolat.com sorumluluğunda değildir.

www.cerrahsemrapolat.com bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu “Gizlilik Sözleşmesi”nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.