Hakkımda

Genel Cerrahi Uzmanı

EĞİTİMİ 

    • [ 1987 – 1993 ] İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

UZMANLIK ALANI 

    • GENEL CERRAHİ

UZMAN OLDUĞU YER 

    • [ 1997 – 2003 ] İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

UZMANLIK TEZİ 

    • KULLANILAN DİKİŞ MATERYALLERİ VE DİKİŞ TEKNİKLERİ YARA İYİLEŞMESİNDE ÖNEMLİ MİDİR? [ ABDOMİNAL YARA MODELİNDE POLİDİOKSANON (PDS) VE POLİ GLAKTİN (VİCRYL) DİKİŞ MATERYALLERİ İLE MATRESS, DEVAMLI MATRESS VE SMEAD- JONES DİKİŞ TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI- [Deneysel Çalışma ]

KATILDIĞI KURS ve  ÇALIŞTAYLAR

    •  MEME KANSERİ CERRAHİSİNDE PARADİGMA DEĞİŞTİREN YÖNTEM; SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİ KONSEPT ÇALIŞYATI, 4 NİSAN 2015,İSTANBUL
    •  HEMOROİDLERİN (İNFRARED COAGULATOR,SKLEROTERAPİ ve RUBBERBAND), VARİSLERİN (SKLEROTERAPİ) TANI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ KURSU, 23 EKİM 2004 ANKARA
    •  KOLON REKTUM HASTALIKLARI 2000. 5. UZMANLIK SONRASI EĞİTİM KURSU 20-21 EKİM 2000

ALDIĞI SERTİFİKALAR 

    •  HEMOROİDLERİN (İNFRARED COAGULATOR,SKLEROTERAPİ ve RUBBERBAND), VARİSLERİN (SKLEROTERAPİ) TANI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ SERTİFİKASI, 23 EKİM 2004 ANKARA
    •  ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ YERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI

İŞTİRAK ETTİĞİ YAYINLAR

    •  Totally laparoscopik pericystectomy in hepatic hydatid diseas ; Kapan M, Yavuz N,kapan S,Polat S, Göksoy E . J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Apr; 14 (2):107-9.
    •  Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias; Memişoğlu K,Sarıbeyoğlu K, Polat S, Karahasanoğlu T, Ertem M. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, Özel sayı/2003, volüme 10, number 3, 135
    •  Fournier’s gangrene: a retrospective clinical study on forty-one patients. Ayan F, Sunamak o,Paksoy SM, Polat SS, As A, Sakoğlu N,Çetinkale O, Şirin F. ANZ J Surg. 2005 Dec;75(12):1055-8

İŞTİRAK ETTİĞİ YAZILI  BİLDİRİLER

    •  Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias; Memişoğlu K,Sarıbeyoğlu K, Polat S, Karahasanoğlu T, Ertem M. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi , Hilton Convention Center 22-25 October 2003
    •  Nadir Rastlanılan Abondan Alt Gis Kanama Sebebi: Behçet Hastalığı; Taşkın M, Zengin K,Ekçi B,Polat Serhat S, Ünal E, Erdamar E. Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Club Med Palmiye, Kemer,Antalya- Turkey 9-13 September 2001(Abstract)

KATILDIĞI KONGRELER 

    • 10. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul. 2 Haziran 1998
    •  Kolon ve Rektum Hastalıkları 2000, 5. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 20- 21 Ekim 2000, Hotel Eresin, İstanbul
    •  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Sempozyumu, 11-12 Ocak 2001
    •  II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 13-14 Nisan 2001
    •  13. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 12 Haziran 2001- İstanbul
    •  VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi ve 1st Congress of the World Society for Breast Health, 22 Eylül 2001, Lütfi Kırdar Kongre ve sergi Sarayı
    • Hepato –Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu 10-11 Ocak 2002
    •  14. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul. 11 Haziran 2002
    •  5. Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi( European Teleteaching Program) 22-25 nisan 2002
    •  15. Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul. 10 Haziran 2003
    •  Ulusal Cerrahi Kongresi 2004. 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City- Belek/Antalya
    •  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 21-24 Eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul
    •  Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Türk Cerrahi Günleri. 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Otel- Antalya
    •  ISUCRS XXI. Biennial Congress of the İnternational Colon and Rectal Surgeons. 25-28 Temmuz 2006, Hilton Convention Center- İstanbul

ÜYE OLDUĞU DERNEK ve  KURULUŞLAR

    • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
    •  MEME BİLİMİ (SENOLOJİ) DERNEĞİ
    • MEME DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (MDKK)
    •  ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ
    •  TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
    •  TÜRK KOLON REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ
    •  FITIK DERNEĞİ

İŞ DENEYİMİ 

    • [1993 – 1997] KARABÜK VE ÇINARCIK SAĞLIK OCAKLARINDA PRATİSYEN HEKİMLİK
    •  [1997 – 2003 ] İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
    •  [ 2003- 2015 ] ÖZEL YUNUS EMRE HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANLIĞI
    •  3 AĞUSTOS 2015’ TEN İTİBAREN ÖZEL MUAYENEHANE

 

Op.Dr.Semra Polat

Genel Cerrahi Uzmanı