JİNEKOMASTİ (ERKEKTE KADIN TİPİ MEME )
13 Haziran 2016
MEME KANSERİ
1 Ekim 2020

MEME KANSERİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Tarama programları,erken tanı ve gelişen tedavi modaliteleri sayesinde son yıllarda meme kanserinden ölüm oranları tüm dünyada neredeyse %25 oranında azalmış olsa da, toplumumuzda doğru zannedilen yanlış bilgiler nedeniyle, tanı ve tedavide aksamalar,olumsuzluklar yaşanmakta ve bu durum istenmeyen can sıkıcı sonuçlara sebep olmaktadır.
Bu bilgilendirme yazısında sizlere gerek kendi hasta grubumda sıklıkla gördüğüm, gerekse de diğer hekim arkadaşlarımın kendi pratiklerinde tespit ettikleri doğru bilinen yanlışları sıralamayı amaçladık.

“Mamografi meme kanserine sebep olur!”
Aksine mamografi meme kanserinin tanı ve tedavi sürecinde oldukça önemli bilgiler sağlar. Meme kanseri tarama programlarında mamografi hala çok önemli bir parametredir. Mamografide alınan ışının dozu sanılanın aksine oldukça düşüktür.Bu nedenle belirli aralıklarla çekilen mamografi sakıncalı değildir. Meme dokusunun özelliği dolayısıyla mamografi ile uygun ve yeterli görüntü alınamadığından genç yaşlarda mamografi yerine ultrasonografiyi tercih ediyoruz.

“Kendi kendine meme kontrolü yeterlidir!!”
Kendi kendine meme kontrolü ile sadece belirgin hale gelmiş bir meme kitlesi veya kanserini tespit edebilirsiniz. Ancak diğer tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı oldukça önemlidir.Bu nedenle bazı tarama programları belirlenmiş ve uygulamaya konmuştur. Bu tarama programları sayesinde meme kanserini henüz belirgin hale gelmeden saptamak mümkün olduğu gibi, henüz kanserleşmemiş olup kansere dönüşme potansiyeli olan lezyonları da saptamak mümkündür.
Bu nedenle kendi kendine muayeneye fazla güvenmeyip, belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak doktor kontrolüne gitmek akıllıca olur.

“Doğurmuş ve emzirmiş kadınlarda meme kanseri olmaz!!”
Her ne kadar doğurmanın ve emzirmenin memeyi koruduğuna dair veriler olsa da bu oran sanıldığı kadar yüksek değildir. Doğurmuş ve emzirmiş kadınlarda da meme kanseri görülme oranı oldukça yüksektir maalesef.

“Ailesinde meme kanseri olmayanda meme kanseri olmaz!!”
Pek çok kanserde olduğu gibi, meme kanserinde de genetik risk faktörü önemlidir.Ancak tüm meme kanserleri genetik geçişli olmayıp, yaklaşık %85 i genetik faktörlerden bağımsız gelişmektedir. Kısacası ailesinde meme kanseri olmayanlarda da meme kanseri görülebilir.

“Menapozdan önce meme kanseri görülmez!!!”
Maalesef meme kanseri her yaşta görülebilen bir kanserdir. Her ne kadar orta ve ileri yaşlarda görülme oranı daha fazla olsa da 20’li yaşlardan itibaren saptanmış meme kanseri az değildir.

“Her meme başı akıntısı kanserdir!!!”
Her meme başı akıntısı kanser belirtisi değildir. Memenin pek çok iyi huylu hastalığı nedeniyle meme başı akıntısı olabilmektedir. Ancak akıntının sebebi araştırılmadan, emin olmadan da birşey yok denmemelidir. Özellikle kendiliğinden olan, tek taraflı veya kanlı akıntılar ciddiye alınmalıdır.

“Memede tespit edilen her kitle kanserdir!!!”
Memede pek çok iyi huylu kitle görülmektedir. Kistik yapılar veya solid lezyonlar belirli bir boyuta geldiklerinde kitle olarak hissedilebilirler. Ancak memede görülen her kitle kanser değildir. Üstelik bu kitlelerin ağrılı olup olmaması da kanser açısından belirleyici değildir.

“Biopsi yaptırırsak kitle kanserleşir!!!”
Biopsi, kitlenin özelliğini değiştirmediği gibi, kısa sürede teşhis konulup hemen tedavi başlatılacağından, teşhise giden yolda en önemli ve en güvenilir yoldur.

“Kanser ameliyat edilirse (bıçak değerse) yayılır!!!”
Pek çok kanserin tedavisinde ilk ve en önemli adım cerrahidir. Çeşitli cerrahi teknikleri arasından hastanın ve tümörün durumuna uygun olanı tespit edilip uygulanır. Aslında bilinenin aksine ameliyatla kitlenin yok edilmesi yayılma veya ilerleme riskini azaltır. İleri vakalarda şayet başka yerlere yayılmış kanser hücreleri varsa, ameliyatla asıl kitle alınsa bile, bir süre sonra o yayılmış olan hücrelerden yeni kitleler oluşmaktadır (metastaz). Ancak bunun kitleye bıçak değip değmemesiyle ilgisi yoktur.

“Erkeklerde meme kanseri olmaz!!!”
Bu da yanlış bilinen bir durumdur. Her ne kadar meme kanseri kadınların asıl problemi olsa da, tüm meme kanserlerinin %1’ierkeklerde görülmektedir.

semrapolat
Genel Cerrahi Uzmanı 1993 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1993-1997 Karabük ve Çınarcık Sağlık Ocaklarında pratisyen hekim 1997 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında ihtisas 2003 yılında Genel Cerrahi Uzmanı 2003-2015 Üsküdar Özel Yunus Emre Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı 3 Ağustos 2015'ten itibaren özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir