TİROİD HORMONLARININ METABOLİK ETKİLERİ

TİROİD BEZİ FONKSİYONLARI ,HİPOTİROİDİ ve HİPERTİROİDİ
12 Haziran 2016
HEMOROİDLER (BASUR-MAYASIL)
12 Haziran 2016

TİROİD HORMONLARININ METABOLİK ETKİLERİ

TİROİD HORMONLARININ METABOLİK ETKİLERİ:

Tiroid hormonları bazal metabolizma, karbonhidrat, yağ ,protein,kalsiyum, fosfor metabolizmaları ve diğer bazı hormonlar (İnsülin, büyüme hormonu, adrenal kortex hormonları, katekolaminler vb.) üzerinde belirgin etkilere sahiptirler. Bu hormonlar vücutta birçok dokunun metabolik aktivitesini yükseltirler. Fazla miktarda hormon alındığında bazal metabolizma normalin 60-100% üzerine çıkar. Öte yandan, hiç tiroid hormonu yapılmazsa, bazal metabolizma normalin nerdeyse altına düşer. Normal metabolizmanın sürdürülebilmesi için, her zaman optimal miktarda hormon salgılanması gerekir. Bu mekanizma hipotalamus-hipofiz- tiroid ekseni arasındaki döngü ile sağlanır. İşte bu döngüdeki herhangi bir aksaklık veya bozukluk çeşitli tiroid hastalıklarına sebep olur. Tiroid hormonları olan T3 ve T4, tiroidin folliküler hücrelerinden sentezlenirler.
Metabolik aktivasyondan serbest T3 sorumludur. Periferde T3’ün çoğu T4’den oluşur.

HİPERTİROİDİ: Canlı bakış, kapalı göz kapağının titremesi, konjonktivit, ekzoftalmus, sinirlilik, tremor, myopati, terleme, ince, sıcak, yumuşak deri bulguları olur, saçlar ince yumuşak, çarpıntı, hipertansiyon, zayıflama, halsizlik, sarılık, osteoporoz, iştah artışı, amonere, impotans vs.

HİPOTİROİDİ: Soğuk intoleransı, tırnaklarda incelme-kırılma, saç ve deride kalınlaşma ve kuruma, gözde- ellerde ödem, gode bırakmayan ödem, kaşlarda dökülme,vücut kıllarında dökülme, ciltte solukluk, ter salgısında azalma, kan basıncı düşer, kalp hızı yavaşlar, kilo alınımı artar, kabızlık, konuşma dahil tüm entelektüel fonksiyonlar yavaşlar, işitme kaybı seste kalınlaşma vs.Tiroid hormonunun yapımı için gerekli olan ilk madde iyottur. Günlük iyot gereksinimi 100-200 mikrogram arasında değişir.İyot azlığında nodüler guatr,hipotiroidizm ve foliküler tiroid karsinomu ortaya çıkabilir.
İyot fazlalığında otoimmün tiroid hastalıkları (Graves ve Hashimoto), papiller tiroid karsinomu gelişebilir. Tiroid hormonlarının yapım ve salınması genel olarak hipotalamus- hipofiz- tiroid eksenindeki etkileşimlerle belirlenmekle birlikte, başka bazı değişkenler de tiroid hormonlarının yapım ve salınmasını etkileyebilirler. Örneğin, gebelik ve mol hidatiformda tiroid hormonlarının yapımı uyarılabilir, Glikokortikoidler TSH’ yı baskılayarak tiroid hormon yapımını azaltabilir,katekolaminlerin tiroid hormonlarının salınması üzerine direkt etkileri olabilir.

semrapolat
Genel Cerrahi Uzmanı 1993 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1993-1997 Karabük ve Çınarcık Sağlık Ocaklarında pratisyen hekim 1997 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında ihtisas 2003 yılında Genel Cerrahi Uzmanı 2003-2015 Üsküdar Özel Yunus Emre Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı 3 Ağustos 2015'ten itibaren özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir